Hur vi gör

Långt innan premiär och visning börjar planeringen. Filmdistributören får många gånger förslag på kommande titlar som skulle kunna vara intressanta för syntolkning och för utländska filmer även med uppläst textremsa. Ofta söks bidrag från SFI, för att täcka den merkostnad som distributören kan få.

Då filmlängden varierar baserar vi priset, beroende på enbart syntolkning eller inklusive uppläst textremsa, per filmminut. Vi kan även hjälpa er med syntolkning och uppläst text till de filmer som redan finns på DVD, streamas eller kommer sändas på TV.

Här vår timeline från er fråga, via offert och uppdrag till slutlig leverans.

Vecka 0

 • Planering av tid, röster och teknik inför premiärvisningen.
 • Filmen oss tillhanda. Research och filmgenomgång.

Vecka 1

 • Den färdiga filmen med loggor, sluttexter och eventuell svensk text, oss tillhanda.
 • Manus börjar skrivas och placeras samt tidskoderna korrigeras.
 • Inläsning sker först av uppläst text och därefter syntolkningen.

Vecka 2                               

 • Filmens ljudfiler levereras till oss.
 • Mixning av text och syntolkningen placeras efter tidskodningen.
 • Kontroll sker internt av ljudfilerna, helt utan påverkan från teknik och syntolk.
 • Slut mixningen sker efter kontrollantens genomgång och inför leverans.
 • Leverans till Bioguiden** alternativt till postproducent.
 • Kontroll efter leveransen

Vecka 4

 • Ljudfil görs klar för HE

** Nytt från 2018. Vi kan hjälpa er 7/24 att leverera ljudfilerna till Bioguiden.

 

 

Kontakta oss för offert och/eller har ni andra frågor, maila film@syntolkning.nu.