Informationsfilmer

Det finns nya riktlinjer för tillgänglig video.
All video som publicerats efter den 23/9 2020 ska vara tillgänglighetsanpassad. Gäller även inspelade direktsändningar.
Video som publicerats innan den 23/9 2020 bör vara tillgänglighetsanpassad.

Här exempel på olika kort- och informationsfilmer vi gjort. Vi erbjuder numera även textning.


Allierad från Make Equal – Makthavarmöten.

 


Statens geotekniska institut om Göta älv


Lansering av Barnafrids basprogram om våld mot barn.
Syntolkning och textning från Syntolkning Nu


En film från Make Equal om att kommentarer och handlingar kan skada utan att det är avsikten.


Ännu en film från Make Equal, här om att man kan göra någonting


En film om korttidshem för personer med funktionsvariation


Informationsfilm från UNICEF


Livesändning från Almedalen 2017
Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättning?


Informationsfilm från Skånetrafiken.


Sveriges domstolar om misshandel på krogen


BOiU – Barnombudet i Uppsala län


December 2017 gör ATG och Drömfonden ett återbesök till MIS för att överlämna en julklapp.
Filmen finns både med och utan syntolkning.
Syntolkning är dock ett måste för att de synsvaga medlemmarna i MIS skall kunna ta del av filmen.


Makt i media har producerat flera olika filmer.
(http://maktimedia.se – Mediesajt gjord av personer med funktionsnedsättningar)
2015 syntolkade vi bland andra Träskmonstret på Skräckön.