Riktig eller syntetisk röst

Vad är bäst, en riktig röst med alla sina nyanser eller en syntetisk röst med sina nyanser. Här två exempel med samma text och samma film med speakerröst att ta hänsyn till.

Filmerna ingår i ett arbete om flera korta filmer som Barnombudet i Uppsala står bakom. Röst ett är den syntetiska rösten Astrid medan röst två är syntolken Peters röst.