Informationsfilmer

Här exempel på olika kort- och informationsfilmer vi gjort.


December 2017 gör ATG och Drömfonden ett återbesök till MIS för att överlämna en julklapp.
Filmen finns både med och utan syntolkning.
Syntolkning är dock ett måste för att de synsvaga medlemmarna i MIS skall kunna ta del av filmen.


Informationsfilm från UNICEF


Livesändning från Almedalen 2017
Är samhället på väg tillbaka till institutioner för personer med omfattande funktionsnedsättning?


Informationsfilm från Skånetrafiken.


Upplands Bros budget för 2017.


Sveriges domstolar om misshandel på krogen


BOiU – Barnombudet i Uppsala län


Makt i media har producerat flera olika filmer.
(http://maktimedia.se – Mediesajt gjord av personer med funktionsnedsättningar)
2015 syntolkade vi bland andra Träskmonstret på Skräckön.