LJUS I NATTEN

Ljus i natten

Biopremiär 2017

Distributör Folkets Bio

Syntolkningsmanus av Peter Lilliecrona

Uppläsare Peter Lilliecrona samt uppläst text

Syntolkningen och den upplästa textremsan finns på mobilappen för både bio och TV/streaming.


Två berättelser korsar varandra som av en händelse. Khaled, en flykting från Syrien, glider in till Helsingfors som fripassagerare på ett fartyg för att söka asyl. Handelsresande Wikström lämnar sin alkoholiserade hustru, säljer sitt skjortlager och satsar alla pengarna på poker. Han öppnar restaurang och anställer Khaled som diskare. Ett litet ögonblick av solsken som inte nödvändigtvis leder fram till ett lyckligt slut.


Peter introducerar filmen Ljus i natten